Giełda jako barometr gospodarczy  

Najczęściej ludzie traktują giełdę papierów wartościowych, jako miejsce gdzie można sprzedać lub kupić akcje albo inne instrumenty finansowe, czyli gdzie można powiększyć swój kapitał. Tymczasem wielu ekspertów ekonomicznych, traktuje giełdę jako swoisty barometr gospodarki i nastrojów w niej panujących. Zazwyczaj bowiem to właśnie na parkiecie najwcześniej wyczuwa się oznaki płynące z koniunktury nie tylko krajowej ale i ogólnoświatowej. Jeśli wszystko zmierza w dobrym kierunku, zarówno w polityce jak i w gospodarce, na giełdzie dominuje kolor zielony, czyli ceny za akcje rosną i jest na nich sporo chętnych. Jeśli natomiast dzieje się coś niepokojącego, na giełdach rozpoczynają się spadki, gdyż posiadacze akcji chcą je sprzedawać i inwestować swoje fundusze w bezpieczniejsze instrumenty finansowe. Dlatego jeśli nie wiemy jak wygląda nastój w gospodarce jakiegoś kraju, wystarczy, że spojrzymy na giełdę, która w tym państwie działa i będziemy mogli dzięki temu odczytać czego możemy się spodziewać.
odzyskiwanie długów siłą

Przeczytaj:

Jak kupować i sprzedawać akcje


Widząc magię osiąganych zysków na inwestowaniu w akcje, wiele osób chciałoby również zacząć w ten sposób zarabiać pieniądze dla siebie. Oczywiście każdy może to zrobić, chociaż skutki takiego działania, mogą być różne. Aby można było kupować akcje i inne instrumenty finansowe, należy na początku otworzyć konto ...

Giełda


Chociaż termin giełda, kojarzy się zwykle z Giełdą Papierów Wartościowych, to jednak jego definicja jest trochę szersza. Jej mianem określa się ustalona wcześniej pod względem miejsca i czasu spotkanie kupujących i sprzedających, na których sprzedaje się ściśle określone towary, po określonych notowaniach. Wszystkie ...

Indeksy giełdowe


Każda giełda papierów wartościowych na całym świecie, posiada szereg wskaźników, pokazujących jakie nastroje panują na rynkach, jakie transakcje dominują w danej chwili. Są to tak zwane indeksy giełdowe. Każda giełda ma ich po kilka i nie są one jednakowego dla całego świata. Również Warszawska Giełda Papierów Wartościowych ...

Wybierz dział

Wybierz temat