Wpisy dla tagu: klient

Instytucje finansowe  

Opublikowano: 05-04-2012, Tagowanie: instytucje, pieniądze, klient

Jako instytucje finansowe, określa się wszystkie podmioty gospodarcze, które zajmują się szeroko pojętym, operowaniem zasobami finansowymi, czyli gromadzą lub obracają środki finansowe swoje lub swoich klientów. Do instytucji finansowych zaliczamy przede wszystkim banki, zakłady ubezpieczeniowe i kasy oszczędnościowe. Ich podstawowym zakresem działania, jest operowanie środkami finansowymi, mające na celu przyniesienie jak największego zysku z tego obrotu zarówno dla ich akcjonariuszy, jak i dla osób, które powierzyły im swoje oszczędności. Oczywiście nie zawsze takie instytucje osiągają zmierzony cel. bardzo często słyszymy o złych transakcjach przeprowadzanych prze pracowników takich firm, które powodują narażanie je na olbrzymie straty, które czasami doprowadzają do ich bankructwa. Ogólnie uważa się, że od instytucji i rynków finansowych, zależy bardzo wiele i mają one ogromny wpływa na życie gospodarze i polityczne każdego kraju a nawet całego świata. Dlatego są one tak ważne i doceniane w każdym kraju.

Bank  

Opublikowano: 05-04-2012, Tagowanie: instytucje, bank, klient

Bank jest instytucją prawną, prowadząca działalność gospodarczą, podczas której przyjmuje depozyty od innych podmiotów gospodarczych. Lub od osób prywatnych, udziela im kredytów i pożyczek, oraz wykonuje inne czynności, które są zawarte w przepisach prawa bankowego. Sama nazwa bank, pochodzi z języka włoskiego i oznacza ławkę, przy której pierwsi „bankierzy”, proponowali swoje usługi bankowe. Podstawowymi czynnościami jakie obecnie oferują banki, to: przyjmowanie depozytów i lokat, udzielanie kredytów i pożyczek, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie gwarancji, otwieranie akredytyw, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, wydawanie kart płatniczych, prowadzenie bankowych rozliczeń pieniężnych, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych oraz wiele wiele innych. Tak więc jak widać, banki zajmują się bardzo dużą ilościom różnego rodzaju czynności, które służą głównie ich klientom, których bank w różny sposób stara się przyciągnąć do siebie, a swoim akcjonariuszom mają przynieść jak największy zysk.

Rola banków we współczesnym świecie  

Opublikowano: 07-04-2012, Tagowanie: instytucje, bank, klient

Pewno wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jaka wielka rolę odgrywa w ich życiu bank. Zresztą te instytucje finansowe, odgrywają niesamowicie ważną rolę nie tylko w życiu poszczególnych ludzi ale także w całych krajach i społeczeństwach. To właśnie dzięki bankom, powstaje wiele inwestycji, które później dają tysiące miejsc pracy, gdzie ludzie mogą zarabiać i utrzymać swoje rodziny. To banki często pożyczając pieniądze pojedynczym klientom, rozbudzają wewnętrzny popyt, co sprawia, że gospodarka danego kraju może się szybciej rozwijać. Dzięki bankom możemy wreszcie załatwiać tak prozaiczne wydawałoby się czynności jak płacenie rachunków, płacenie karta debetową w sklepach, czy oszczędzanie pieniędzy na zostawionych w bankach lokatach. Naprawdę trudno byłoby wyobrazić sobie dzisiejsze życie bez tych instytucji finansowych, które mają ogromny wpływa na życie każdego człowieka. Wiele ludzi zastanawia się, czy nie jest to wpływ zbyt duży ale chyba nie ma już od niego odwrotu i musimy się do niego przyzwyczaić

Kredyt hipoteczny  

Opublikowano: 01-05-2012, Tagowanie: kredyt, oferta kredytowa, klient

Bardzo często zdarza się, że ktoś potrzebuje w danym czasie większej gotówki, której niestety nie posiada. Więc zwraca się do banku z prośbą o udzielenie mu kredytu. Bank, rozpatrując taki wniosek, a zwykle robi to bardzo dokładnie, bo w grę wchodzi duża suma pieniędzy, myśli przede wszystkim o tym, aby jak najdokładniej zabezpieczyć się, w razie ewentualnych problemów finansowych wnioskodawcy. I zwykle jako zabezpieczenie takiego kredytu, proponuje ustanowienie hipoteki na nieruchomości, którą kredytobiorca może zaproponować. Nie musi to być jego własność, ale jej właściciel musi się na to zgodzić. Jeżeli jest zgoda obydwu stron, czyli banku i wnioskodawcy, następuje dalszy proces związany z ustanowieniem hipoteki. W księdze wieczystej nieruchomości, dokonuje się specjalnego wpisu, o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku i po jego uprawomocnieniu, zabezpieczenie ma moc prawną a klient bankowy może otrzymać wnioskowaną i przyznana kwotę. A bank ma pewność, że w razie niespłacania kredytu, ma dobre zabezpieczenie.

Kredyt mieszkaniowy  

Opublikowano: 01-05-2012, Tagowanie: kredyt, oferta kredytowa, klient

Kogo dzisiaj stać, na wybudowanie domu lub kupno mieszkania za zgromadzoną wcześniej gotówkę. Chyba tylko niewielki procent z tych, którzy chcą mieś swoje własne gniazdko. Dlatego większość z tych ludzi, kieruje swoje kroki do banku i składa wniosek o przyznanie im kredytu na ten właśnie cel. Zwykle są to bardzo wysokie kwoty, więc cała procedura jest dosyć długa i wymagająca dla obydwu stron. Część banków udziela kredytu na całą inwestycję, a część wymaga wniesienia jakiegoś wkładu własnego. Istnieje też możliwość wybrania waluty, w jakiej zaciągniemy i później będziemy spłacać kredyt. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest zwykle kupowana lub budowana nieruchomość, chociaż ze względu na długi czas spłaty, bank może poprosić o jeszcze dodatkowe zabezpieczenie. Kredyt taki jest najczęściej wypłacany w transzach, co pozwala na lepszą kontrolę wypłacanych pieniędzy, chyba że mamy kupić mieszkanie lub dom, wtedy kwota jest oddawana do dyspozycji kredytobiorcy w całości, oczywiście po ustanowieniu zabezpieczenia.

Kredyt w rachunku rozliczeniowym  

Opublikowano: 06-05-2012, Tagowanie: gotówka, zdolność kredytowa, klient

Aby zachęcić ludzi do otwierania kont oszczędnościowych, banki oferują różne dodatki do takiego rachunku. Jednym z nich jest możliwość zaciągania limitu kredytowego w ramach prowadzonego konta. Klient otrzymuje po prostu możliwość wybierania większej ilości pieniędzy, niż mamy aktualnie na koncie. Jego wysokość jest różna i zależy od banku oraz od klienta. Bank oczywiście od wykorzystanej kwoty, będzie naliczał nam odsetki. Ale nie od całości przyznanego limitu, a tylko od wysokości zadłużenia. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla klienta, gdyż jeżeli nie potrzebujemy dodatkowych pieniędzy, nie musimy nic płacić, a gdy już mamy zadłużenie, każdy wpływ na rachunek powoduje jego obniżenie, a co w związku nie musimy płacić dużych odsetek. Limit kredytowy, chociaż jest przyznawany na jakiś czas, zwykle jeśli wszystkie spłaty są systematyczne, może zostać przedłużony automatycznie, oczywiście jeśli klient będzie go chciał kontynuować. Podobnie do kredytów dla klientów indywidualnych, działają kredyty w rachunku bieżącym dla firm.

Kredyt na działalność gospodarczą  

Opublikowano: 09-05-2012, Tagowanie: gotówka, zdolność kredytowa, klient

Wiele nawet bardzo dobrze prosperujących firm, z różnych powodów mogą popaść w przejściowe tarapaty finansowe. Zwykle jest to od nich niezależne i nie mogąc sobie z tym poradzić kierują się do banku z prośbą o pomoc. Wtedy bank może udzielić kredytu dla tej firmy, i wesprzeć ją w tym trudnym okresie. Kredyty dla firm, które potrzebują dodatkowej gotówki do prowadzonej działalności są bardzo dobrze analizowane przez analityków kredytowych w każdym banku. A to dlatego, gdyż są one dosyć ryzykowne i istnieje duże ryzyko, że bank nie odda pożyczonych pieniędzy. Nie ma bowiem pewności, że firma wyjdzie z finansowych kłopotów i będzie dalej funkcjonowała na rynku. Zwykle takie kredyty są bardzo dobrze zabezpieczone, właśnie w celu uchronienia się banku przed strata pieniędzy. Najczęstszą formą kredytu dla firm do prowadzonej działalności, jest otworzenie linii kredytowej w ramach rachunku bieżącego. Bank musi bardzo dokładnie kontrolować taki rachunek na bieżąco, co może zapobiegać stratom gdy firma stanie się niewypłacalna.

Wybierz dział